OBJEKTIF

  • Meningkatkan jenis dan jumlah jualan barang dan perkhidmatan yang diperlukan oleh anggota, warga kampus dan masyarakat umum.
  • Meningkatkan pulangan kewangan dalam bentuk dividen, bonus, rebet dan diskaun dengan kadar yang memuaskan kepada anggota.
  • Meningkatkan faedah perlindungan kebajikan khairat/insuran secara percuma kepada anggota dan keluarga anggota.
  • Meningkatkan projek-projek pembangunan hartanah dan perniagaan bagi merangsang aktiviti ekonomi kepada koperasi dan negara.
  • Memindahkan sebahagian besar tanggungjawab university bagi memelihara dan meningkatkan kesejahteraan serta keharmonian staf keluarga.

MISI

  • Mempromosikan kegiatan ekonominya dengan penglibatan bersama anggota-anggota KOOP UTHM dan menjadi sebuah Koperasi Universiti yang dapat memberikan manfaat kepada warga kampus.
  • KOOP UTHM dalam meniti Abad Ke-21 akan menjadi salah sebuah gerakan Koperasi yang mampu menyumbang ekonomi Negara
  • KOOP UTHM akan dipersiapkan dengan ciri-ciri keusahawanan yang lebih professional bagi membantunya memancu ke era globalisasi ekonomi

MUTIARA KATA

“Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas” (QS Al-Imran 37)

PROF MADYA DR RAZALI BIN HASSAN

Pengerusi Koperasi UTHM Berhad